سگ-نگهبان

تامین سگ نگهبان اموزش دیده در موسسه حفاظتی و مراقبتی تاتار.شما می توانید در صورت نیاز در محیط های حساس و یا با مساحت بزرگ از سگ های اموزش دیده تاتار استفاده نمایید جهت مشاوره میتوانید با ما در ارتباط باشید.