نمونه کارها

مجتمع-مسکونی-سیکاس-یزد

اپارتمان سیکاس بلوار جمهوری یزد

نگهبانی و کنترل تردد و برقراری امنیت و نظم در اپارتمان سیکاس بلوار جمهوری یزد

نگهبان

نگهبانی بیمارستان افشار یزد

ایجاد برقراری نظم ، کنترل ورود و خرج ارباب رجوع و امنیت کامل بیمارستان

گشت و بازرسی اجزائیات

نگهبانی و گشت شهرداری شاهدیه یزد

استقرار نگهبان در شهر داری و کشت شهر داری شاهدیه به صورت ۲۴ ساعته

نگهبان کنفرانس

تامین امنیت کنفرانس

استقرار نگهبان در کنفرانس و کنسرت ها جهت امنیت و نظم بیشتر

نگهبان مسکونی خلیج فارس

نگهبانی مجتمع خلیج فارس

استقرار نگهبان در مجتمع مسکونی خلیج فارس جهت برقراری نظم و آرامش

نگهبان مسکونی استانداری

نگهبانی مجتمع مسکونی استانداری

ایجاد امنیت و نظم کامل توسط نگهبان در مجتمع مسکونی استانداری یزد