امنیت و زندگی روزمره در این مقاله در ابتدا به توضیح واژه‌ی امنیت و معنی امنیت اطلاعات پرداخته‌شده است تا بتوان درک درستی از مفهوم کلمه امنیت اطلاعات برای خواننده حاصل شود و سپس نقش حیاتی فناوری اطلاعات در زندگی روزمره انسان
ادامه مطالب

حفاظت الکترونیک در کنار حفاظت فیزیکی  و نگهبانی نقش مهی در پیشگیری از وقوع جرم دارد در همین خصوص موسسه حفاظتی و مراقبتی تاتار تیم جداگانه ای تشکیل داده و پروژه های حفاظت الکترونیک را انجام میدهد امروزه در مراکز صنعتی و
ادامه مطالب