تشیع پیکر مبارک شهیدان گمنام

تشیع پیکر شهیدان گمنام جنگ تحمیلی

تشیع پیکر شهیدان گمنام مصادف با شهادت حضرت فاطمه (س)

تشیع پیکر شهیدان گمنام و بزرگداشت شهادت حضرت فاطمه (س) در ستاد فرماندهی انتظامی استان یزد با حضور پرسنل نگهبان موسسه حفاظتی مراقبتی تاتار نظم گستران.

در  مراسم تشیع  به همین مناسبت سردار محترم فرماندهی استان یزد در خصوص بزرگداشت شهادت حضرت فاطمه (س) و همچنین منزلت شهدان گمنام جنگ تحمیلی سنخنانی را ایراد فرمودند.

همچنین خاطر نشان کردند نقش این شهیدان عزیز در پیروزی و سرافرازی جمهوری اسلامی ایران در آن برهه از تاریخ که تمام کشور ها علیه نظام اسلامی ایران متهد شده بودند بسیار ماثر و حائز اهمیت بودند.

تشیع پیکر مبارک شهیدان گمنام

پیمودن راه شهیدان اسلام و حفاظت و مراقبت از ایران اسلامی یکی از اهداف بزرگ شرکت حفاظتی مراقبتی تاتار می باشد.

تشیع پیکر شهیدان یاد ما را همیشه از اتفاقاتی که روی داده است زنده نگاه می دارد.

موسسه حفاظتی مراقبتی تاتار به موارد زیر می اندیشد:

حفاظت

مراقبت

امنیت

آرامش

وطن پرستی

خانواده

آزادی

تشیع پیکر شهیدان

بله ! موارد ذکر شده مواردی است که از چشم ما پوشیده است زیرا بدون دغدغه آنها را داریم.

ما کوشیده ایم تا در کنار مردم و دولت جمهوری اسلامی  برای مردم امنیت روز افزون ایجاد نماییم.

افتخارات ما همگام شده با رهبر جمهوری اسلامی ایران و شهیدان می باشد.

موسسه حفاظتی مراقبتی تاتار در کنار مردم ایران می کوشد تا راه این شهیدان را ادامه دهد.

شهیدان ۸ سال جنگه تحمیلی و شهیدانی که ما در راه دفاع از این مرز و بوم می دهیم نشان دهنده غیرت این مردم می باشد.