جلسه توجیهی سرشیفت های نگهبانی تاتار

جلسه توجیهی سرشیفت های نگهبانی تاتار

جلسه توجیهی در شرکت حفاظتی مراقبتی تاتار.موسسه حفاظتی مراقبتی تاتار نظم گستران تحت نظارت پلیس پیشگیری ناجا با برگزاری کلاس های توجیهی برای سرشیفت های پروژه های حفاظتی و نگهبانی عملکرد نیروهای نگهبان خود را ارتقا می بخشد.

انتقال مطالب عنوان شده در کلاس و توجیه کردن سرشیفت ها و ارتقا سطح عملکرد نگهبانان که جلو گیری می کند از بروز اتفاقاتی که به علت عدم توجیه نگهبانان پیش می اید.

سرفصل های جلسه توجیهی سرشیفت ها

در این جلسه به موارد زیر پرداخته شد :

اصول نگهبانی

حفاظت گفتار

نحوه برخورد با ارباب رجوع

حفاظت اطلاعات پروژه

فواید جلسه توجیهی سرشیفت های نگهبانی

موسسه حفاظتی مراقبتی تاتار نظم گستران آموزش ، ارتقاء سطح عملکرد و افزایش توانایی های نیرو های خود را یکی از وظایف اصلی خود می داند.

یکی از فواید اصیل و مهم در این جلسات افزایش سطح دانش و عملکرد در شرایط ویژه و حساس در پروژه ها.

جلسات توجیهی سرشیفت ها باعث بالا بردن اعتماد به نفس و انتقال آن به نگهبانان می شود.

اثر بخشی جلسه توجیهی در پروژه ها

موسسه حفاظتی مراقبتی تاتار با آنالیز و برسی مداوم نیرو ها و سرشیفت ها اثرات مثبت و مهم را در کار کرد نیرو ها مشاهده نموده است.

رضایت مدیران پروژه ها  یکی از عوامل مهم در بهبود کار ما می باشد.

عقد قرار داد پایان یک معامله نیست / شروع یک تعهد است حفاظتی مراقبتی تاتار

 

Leave a Comment