جلسات توجیهی نگهبانان نوروز 98

 جلسات توجیهی به مناسبت نوروز ۱۳۹۸ برای نگهبانان موسسه حفاظتی و مراقبتی تاتار

  1. در جلسات برگزار شده موسسه حفاظتی و مراقبتی تاتار تجهیزات بازدارنده نگهبانان را برسی و نگهبانان به صورت کامل مجهز می شوند
  2. نگهبانان موظف شده که به صورت مستمر از انبار ها و تاسیسات و ساختمان ها بازدید به عمل اورند.
  3. نگهبانان از جدید ترین روش های سرقت مطلع شده و عوامل بازدارنده و پیشگیری از چنین سرقت هایی را اموزش دیدند.
  4. در تعطیلات نوروزی با توجه به این که سرقت ها افزایش میابد گشت ویژه خودوریی موسسه با مجرب ترین نیرو ها به همراه مامورین نیرو انتظامی با تجهیزات باز دارنده جهت گشت زنی در پروژه های این موسسه راه اندازی گردید.
  5. نگهبانان موظف به انجام ایست و بازرسی در ورودی و خروجی پروژه ها می باشند.
  6. ثبت مشخصات مراجعین به پروژه و در صورت لازم هماهنگی با مسئول مربوطه به صورت ویژه در تعطیلات نوروزی می باشد.
  7. تمامی پروژه های این موسسه در تعطیلات نوروزی با هماهنگی پلیس پیشگیری ناجا با کلانتریه محل توسط گشت انتظامی سرکشی به صورت ویژه میگردد.

جلسات توجیهی جهت رشد و افزایش سطح مهارت نگهبان در موسسه حفاظتی و مراقبتی تاتار برگزار می شود.

تمامی جلسات در حضور مدیر عامل و رئیس هیئت مدیر انجام می پذیرد.

Leave a Comment